Színházi alkotófolyamat – az első próbától a premierig

A több lépcsőből álló, 5 etapra bontott, színházalkotói folyamat egy adott középiskolai csoportnak szól, mely párhuzamosan halad a színház új előadásának próbafolyamatával, ahhoz többször csatlakozva. A csoport heteken keresztül, a folyamatba ágyazva, színházpedagógus irányításával és segítségével dolgozza fel az új előadás téma- és problémakörét, gondolkodik és játszik a történettel, a szereplők kapcsán, a díszlet- és kellékrendszer kialakulásában, találkozik rendezővel és színésszel, készít jelenetet, jár be kulisszát, míg a profi színházi produktum és a csoportfolyamat összeér a bemutató alkalmával.

Első etap: ismerkedő foglalkozás a csoporttal 45 percben az iskolában.

Második etap: színházalkotó foglalkozás a színházesztétika jegyében, a színházban, kb. 120 percben.

Harmadik etap: a rendelkező próbán való részvétel, a színházban, kb. 90 percben.

Negyedik etap: díszlettervek, térhasználat, mikrojelenetek nyers szöveggel, magunk alkotta térben, az iskolában, kb. 90 percben.

Ötödik etap, “A” variáció: az előadás megtekintése + feldolgozó foglalkozás, a színházban, 60 percben.

Ötödik etap, “B” variáció: az előadás megtekintése + feldolgozó foglalkozás, az iskolában, 45 percben.